Vellykket lokal kick-off for KartAi

Kan vi skape et internasjonalt kompetansesenter for kunstig intelligens på geografisk informasjon i Agder? KartAi-prosjektet er på god vei!

KartAi har fått tildeling fra Forskningsrådet til et stort innovasjonsprosjekt i offentlig sektor! Prosjektet har større omfang og fokus på effektivisering av byggesaksbehandlingen.

7. juni inviterte vi til lokal kick-off i lokalene til Kartverket. Dagen ble svært vellykket med bredt spekter av fagmiljø representert. Byggesaksbehandlere, AI-eksperter, geodata-eksperter og matrikkel-eksperter. Målet var å dele kunnskap rundt potensial til digitalisering og effektivisering av saksbehandling i en kommune. Det ble åpenbart at potensialet er stort – og at det er en god del hinder på veien. Akkurat slik et tverrfaglig innovasjonsprosjekt skal være!

Utrolig gøy at så mange fra både Kristiansand Kommune, Vennesla Kommune, Lindesnes Kommune, Norkart, KS, Kartverket, TietoEvry, UiA og MIL deltok og bidro med kunnskapsdeling.

KartAi-prosjektet skal jobbe åpent og vil ha et sterkt fokus på involvering av studentmiljøene og relevante fagmiljøer. Samarbeidspartnerne i prosjektet vil bidra med over 15.000 timer innsats i prosjektet. I tillegg vil vi knytte til oss og delfinansiere 2 PhD-studenter og 1 PostDoc hos UiA og legge opp til minst 10-15 masteroppgaver og tilsvarende bacheloroppgaver. Alt med kjerne i Agder!