Seminar: Nordic ad Hoc cooperation

Ivar Oveland presenterte KartAi-prosjektet for to nordiske arbeidsgrupper som samler Kartverk i de ulike nordiske land rundt tema: Matrikkel og Ai/ML. Spennende med internasjonal formidling av prosjektet og resultatene!