Prosjektet presentert på Norkart sin brukerkonferanse Plan og Geodata

KartAi-prosjektet ble presentert på Norkart sin brukerkonferanse av Terje Nuland og Alexander S. Nossum.