Pilotering av innbyggerdialog i Kristiansand

KartAi-prosjektet er i gang med å pilotere innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Prosjektet inviterer et utvalg innbyggere til å delta og gjennomføre piloten på sine eiendommer og bygninger.

Datasett i piloten er en kombinasjon av data fra Ai-algoritmer og fiktive kontrolldata. Selve piloten er utviklet direkte på Kristiansand Kommune sin MinSide-plattform – men kun åpnet for de innbyggere som er med i piloten.

Piloten gjennomføres som et ledd i forskningsprosjektet KartAi. Ingen data, resultater eller tilbakemeldinger vil derfor ikke bli brukt i kommunal saksbehandling eller endre matrikkelen eller kartgrunnlaget.

Med piloten vil vi demonstrere både teknisk og ikke-teknisk mulighetene med en heldigital innbyggerdialog med konkrete tilbakemeldinger på sine kart og matrikkel-data.

Veiledning og informasjon til testkandidater

Alle testkandidater har fått tilsendt et invitasjonsbrev via DigiPost/SvarUt. Det fullstendige brevet kan du lese her:

De som har samtykket til å delta i piloten har fått ytterligere beskrivelse av oppgaven. Under er en kort veiledning for å logge inn:

Logg inn på Kristiansand Kommune sin MinSide: https://minside.kristiansand.kommune.no/

Velg deg selv (privatperson) hvis du får valget under «Hvem vil du representere»

Det vil da dukke opp en informasjonsboks om KartAi-prosjektet. Trykk på «Se hvilken eiendom det er funnet endringer på» for å starte oppgaven.

Husk å lagre og sende inn skjemaene som er i dialogen. Du har totalt 30 minutter til å fullføre hele dialogen.