Pilotering av innbyggerdialog i Kristiansand

KartAi-prosjektet er i gang med å pilotere innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Prosjektet inviterer et utvalg innbyggere til å delta og gjennomføre piloten på sine eiendommer og bygninger.

Datasett i piloten er en kombinasjon av data fra Ai-algoritmer og fiktive kontrolldata. Selve piloten er utviklet direkte på Kristiansand Kommune sin MinSide-plattform – men kun åpnet for de innbyggere som er med i piloten.

Piloten gjennomføres som et ledd i forskningsprosjektet KartAi. Ingen data, resultater eller tilbakemeldinger vil derfor ikke bli brukt i kommunal saksbehandling eller endre matrikkelen eller kartgrunnlaget.

Med piloten vil vi demonstrere både teknisk og ikke-teknisk mulighetene med en heldigital innbyggerdialog med konkrete tilbakemeldinger på sine kart og matrikkel-data.