Påmelding til webinar om Innbyggerdialog og Ai i KartAi

Meld deg på her: https://forms.office.com/r/DWAkxKrfB2

Involvering av innbyggere og eiendomseiere er sentralt i KartAi-prosjektet. Hvordan blir innbyggere motivert til å bidra til matrikkelkvalitet? Hvilke digitale dialoger fungerer for unge – hvilke fungerer for eldre? Hva oppleves som «spam»? 

Hvordan kan vi ha en digital proaktiv dialog med innbyggere med resultater fra Ai rundt data om eiendommen deres? 

Dette er problemstillinger som KartAi-prosjektet jobber med. I dette åpne webinaret vil vi presentere arbeidet og resultater så langt. Det er flere arbeidsgrupper og studentgrupper som jobber med de ulike problemstillingene og piloterer samt tester prototyper på innbyggere. 

Nå inviterer vi til et åpent seminar med KartAi hvor vi går igjennom problemstillinger og resultater i prosjektet.  

Seminaret er gratis og du vil motta en link hvor du deltar et par dager i forkant. Det vil bli tatt opptak av seminaret som blir sendt ut til de som er påmeldt. 

16. mars kl 0900-1030

Program

  • Innledning: Hvorfor Ai og innbygger?
  • Datareisen fra Ai og innbygger til matrikkelføring
  • Pilotering og prototyping – hva fungerer for ulike innbyggere?

Meld deg på her: https://forms.office.com/r/DWAkxKrfB2

Velkommen til TechSeminar i KartAi!

Ai, maskinlæring og GIS-analyser er sentralt i KartAi-prosjektet. En ekspertgruppe har i prosjektet jobbet med problemstillingen: Hvordan identifisere bygninger fra flyfoto som ikke ligger i kartet eller eiendomsregisteret. 

Nå inviterer vi til et åpent seminar med KartAi hvor vi gjennomgår tekniske nyvinninger og resultater på Ai, dataflyt og maskinlæring fra KartAi-prosjektet. 

Seminaret er gratis og du vil motta en link hvor du deltar et par dager i forkant. Det vil bli tatt opptak av seminaret som blir sendt ut til de som er påmeldt. 

Meld deg på seminaret her: https://forms.office.com/r/kQHTPBqKjC

Onsdag 16. februar kl 13-15

Program

  • Innledning: Hvorfor Ai og GIS?
  • Grensesnitt og dataflyt mellom Ai og innbyggersystemer
  • KartAi for Ai-utviklere – infrastruktur, kodebaser, treningsdata. Et teknisk dypdykk
  • Uttesting av nyeste Ai-modeller og forbedring av kantskarphet
  • Pålitelighet til resultater fra Ai – hvordan går vi frem?

KartAi på Geomatikkdagene

Terje Nuland fra Kristiansand Kommune og Alexander S. Nossum fra Norkart presenterte prosjektet og resultater fra arbeidspakkene på den nasjonale konferansen Geomatikkdagene 2021.