Om KartAi

Vi kjører pilotering i Kristiansand Kommune mellom januar-mars 2023! Mer om piloteringen finner du her: https://kartai.no/?p=159

Fakta om prosjektet

  • Et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregisteret (matrikkelen) og Sentral felles kartdatabase (SFKB) ved hjelp av kunstig intelligens (AI). 
  • Målet er å bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker. 
  • Et samarbeid mellom Kristiansand kommune (prosjekteier), Kartverket, Norkart AS og Universitetet i Agder
  • Støttes økonomisk av Regionale forskningsfond Agder. 
  • Initiativtakere er Alexander Salveson Nossum, Norkart AS; Terje Nuland, Kristiansand kommune; Lars Fredrik Gyland og Ivar Oveland, Kartverket. 
  • Prosjektet løper fra 2021 til 2023

Mer effektiv saksgang er målet 

Hovedmålet til KartAi-prosjektet er at saksgangen for byggesaker i kommunen skal bli mer effektiv. Dette skal gjøres ved å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser ved hjelp av kunstig intelligens. I tillegg skal det utvikles automatiserte prosesser som går i dialog med innbygger eller grunneier. 

Prosjektet har tre delmål: 

  1. Bygninger skal identifiseres ved hjelp av flere forskjellige datakilder som laserdata, flyfoto og crowd-sourcing (digital dugnad). Dette gjøres ved å danne en «geodatasjø» med datakilder som er optimalisert for kunstig intelligens og stordataanalyse.  
  2. Gi et bedre beslutningsgrunnlag for kommunal saksbehandling. Prosjektet skal identifisere bygninger under 50 kvadratmeter i et utvalgt område i Kristiansand ved å bruke og skape nye kunstig intelligens-algoritmer fra geodatasjøen. Typisk vil dette være bygninger som er unntatt søknadsplikt og ikke er registrert fra før. 
  3. Sikre mer effektiv saksbehandling gjennom pålitelig og automatisert kvalitetsheving av det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser, i dialog med innbyggerne. 

Logo og bilder til media

Du finner sidens personværnerklering her: https://kartai.no/personvernerklaering/