Om KartAi

Fakta om prosjektet

  • KartAi sitt hovedmål er å effektivisere kommunale arbeidsprosesser knyttet spesielt til matrikkel og byggesaksbehandling ved hjelp av automatiserte, avanserte datadrevne metoder, inkludert kunstig intelligens i kombinasjon med proaktiv bruker- og innbyggerdialog.
  • Målet er å bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker. 
  • Et samarbeid mellom Kristiansand kommune (prosjekteier), Kartverket, Norkart AS og Universitetet i Agder
  • Prosjektet løper fra 2021 til 2027

Mer effektiv saksgang er målet 

KartAi sitt hovedmål er å effektivisere kommunale arbeidsprosesser knyttet spesielt til matrikkel og byggesaksbehandling ved hjelp av automatiserte, avanserte datadrevne metoder, inkludert kunstig
intelligens i kombinasjon med proaktiv bruker- og innbyggerdialog. Arbeidsprosessene i kommunal sektor er i stor grad identiske i alle landets kommuner. Derfor vil kunnskap, teknologi og innovasjon fra
prosjektet enkelt gjenbrukes i hele landet, og slik har prosjektet et utmerket skaleringspotensial. Det er gjennomført et regionalt prosjekt i Agder (KartAi 1.0) som har lagt grunnlaget for behovene og innovasjonsideen i prosjektet det søkes om. KartAi 1.0 har skapt ny kunnskap, teknologi og oppmerksomhet og er en særdeles god plattform å bygge videre på i en nasjonal skala.

Prosjektet har tre delmål: 

  1. Skape nasjonale standarder/protokoller for lagring, grensesnitt, hendelser og arkitektur som sørger for nasjonal skalering og effektiv utnyttelse av data på tvers av eksisterende datasiloer gjennom AI/Maskinlæring-teknologi.
  2. Utvikle state-of-the-art maskinlæringsmodeller som skaper bedre beslutningsgrunnlag for kommunal saksbehandling ved å benytte et tverrsektorielt datagrunnlag (flyfoto, dronefoto, kommunaltekniske data, innbyggerdata) ved å bygge videre på forskning fra tidligere prosjekter og nyere forskning innenfor multimodale transformers.
  3. Skape mer effektiv saksbehandling med god sosial bærekraft gjennom automatisert, pålitelig og etisk AI-verktøy som understøtter byggesaksbehandling i kommuner.

Logo og bilder til media

Du finner sidens personværnerklering her: https://kartai.no/personvernerklaering/