Kick-off studentprosjekter

En fantastisk start på nyåret med kick-off for studentprosjekter i KartAi. Vi samlet 50 personer til arrangementet hvorav 4 studentgrupper og 1 masterstudent som skal skrive oppgave i samarbeid med KartAi-prosjektet nå i vår.

Studentene får veiledning og oppfølging av Kartverket, TietoEvry, Norkart og Kristiansand Kommune. Utrolig bra at alle investerer tid og kompetanse i prosjektet!

TietoEvry holdt innlegg om erfaring med studentprosjekter og kort om arbeidsmetodikk: «Agile with discipline». Kartverket ga en morsom og faglig introduksjon til GeoNorge og datadeling av geografiske datasett i Norge.

Studentgruppene fikk videre jobbet i grupper sammen med veiledere for å bli kjent med faget og problemstillingen – samt legge en plan videre. I tillegg den viktigste oppgaven: Gruppenavn!

Gruppene er:

  1. Ai-jentan: Jobbe med AI-validering av byggetegninger i eByggesøk
  2. Ai-guttan: Jobbe med «ArkivGPT» – oppsummering og rask innsikt i byggesaksarkivet med LLM
  3. Hot & Pink Markdown: Jobbe med produksjon og deling av geografisk treningsdata
  4. GeoGPT-datadeling: Jobbe med cloud-native formater, språkmodeller og søketeknologi for bedre og mer brukervennlig geografisk datadeling
  5. GeoGPT-analyse: Jobbe med utforske LLM og GIS-analyse gjennom eksperimenter

Fantastisk gjeng med studenter og veiledere samlet i Kristiansand – en snøfull torsdag i januar!