KartAi presentert på Byggedagen 2021 i Kristiansand

Prosjektet ble presentert på Byggedagen og diskutert opp mot fremtidig inkludering av BIM, data fra smarte bygg og kommunaltekniske data.