KartAi på Techpoint Future

KartAi ble invitert til å holde motivasjonsforedrag for Geografisk Ai og Geomatikk på Techpoint Future i Kristiansand. 220 elever og studenter deltok på foredraget. Deretter avholdt prosjektet interaktiv workshop hvor elevene fikk kjørt KartAi-algoritmene i en brukervennlig Jupyter Notebook. Resultatet ble en helt egen maskinlæringsmodell som var trent opp på data de valgte.