KartAi 1.0 Oppsummerings-seminar

9. mai arrangerte vi oppsummeringsseminar for KartAi 1.0. Det markerer slutten på KartAi 1.0 og fortsettelsn i KartAi 2.0! Seminaret var et hybridarrangement med over 120 deltakere totalt!

Tusen takk til alle som har deltatt i prosjektet!

Slides som ble vist finnes under Rapporter og resultater

Pilotering av innbyggerdialog i Kristiansand

KartAi-prosjektet er i gang med å pilotere innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Prosjektet inviterer et utvalg innbyggere til å delta og gjennomføre piloten på sine eiendommer og bygninger.

Datasett i piloten er en kombinasjon av data fra Ai-algoritmer og fiktive kontrolldata. Selve piloten er utviklet direkte på Kristiansand Kommune sin MinSide-plattform – men kun åpnet for de innbyggere som er med i piloten.

Piloten gjennomføres som et ledd i forskningsprosjektet KartAi. Ingen data, resultater eller tilbakemeldinger vil derfor ikke bli brukt i kommunal saksbehandling eller endre matrikkelen eller kartgrunnlaget.

Med piloten vil vi demonstrere både teknisk og ikke-teknisk mulighetene med en heldigital innbyggerdialog med konkrete tilbakemeldinger på sine kart og matrikkel-data.

Veiledning og informasjon til testkandidater

Alle testkandidater har fått tilsendt et invitasjonsbrev via DigiPost/SvarUt. Det fullstendige brevet kan du lese her:

De som har samtykket til å delta i piloten har fått ytterligere beskrivelse av oppgaven. Under er en kort veiledning for å logge inn:

Logg inn på Kristiansand Kommune sin MinSide: https://minside.kristiansand.kommune.no/

Velg deg selv (privatperson) hvis du får valget under «Hvem vil du representere»

Det vil da dukke opp en informasjonsboks om KartAi-prosjektet. Trykk på «Se hvilken eiendom det er funnet endringer på» for å starte oppgaven.

Husk å lagre og sende inn skjemaene som er i dialogen. Du har totalt 30 minutter til å fullføre hele dialogen.

KartAi presentert på Gi-Norden

KartAi ble presentert under konferansen Nordic webinar on Artificial Intelligence in relation geodata med over 150 tilhørere.

02.35: On the use of geospatial AI in Norway. Alexander Nossum, Norkart, Norway.
Norway has a long tradition in public-public and private-public collaboration resulting in massive amounts of high detailed aerial photos with often year-to-year updates and centimeter resolution. Combined with national standards on map data and rich cadastre models this serves as a perfect point of departure for innovative use of novel AI methods. Alexander holds a ph.d. in geomatics, has over ten years experience working in the intersection between private-public collaboration and innovation in one of Norway’s largest geospatial IT companies, Norkart. In this presentation he will highlight the “KartAi ecosystem of projects” as well as other relevant geospatial AI projects from both the public, the private and the R&D sector. The KartAi ecosystem of projects revolves around the idea of harvesting the potential of AI on aerial photos combined with citizen participation in order to more efficiently and in an automated way to obtain an accurate cadastre and map data representation of the built environment.

KartAi på FOSS4G – Firenze

For noen scener vi presenterer KartAi på! 🥳 Alexander Nossum presenterte KartAi i Firenze på verdens største konferanse for geografisk IT og open source, FOSS4G 💻 🌏 800 deltakere og mange tilhørere og interesserte i innlegget om KartAi! 🚀

Det rykker i en Sørlending å stå på en internasjonal scene og si at vi, Norge, har verdens beste datafundament for Ai. Men det har vi og det er vi stolte av 🥇 🙌

NORA – Commercializing Ai

Prosjektet ble presentert under NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – sitt arrangement i Kristiansand/Zoom

Alexander Salveson Nossum, Kart:AI

The main goal of the KartAi project is to make the procedure for construction cases in the municipality more efficient. This will be done by raising the quality of the property register and map databases using artificial intelligence. In addition, automated processes will be developed that enter into a dialogue with residents or landowners.

Påmelding til webinar om Innbyggerdialog og Ai i KartAi

Meld deg på her: https://forms.office.com/r/DWAkxKrfB2

Involvering av innbyggere og eiendomseiere er sentralt i KartAi-prosjektet. Hvordan blir innbyggere motivert til å bidra til matrikkelkvalitet? Hvilke digitale dialoger fungerer for unge – hvilke fungerer for eldre? Hva oppleves som «spam»? 

Hvordan kan vi ha en digital proaktiv dialog med innbyggere med resultater fra Ai rundt data om eiendommen deres? 

Dette er problemstillinger som KartAi-prosjektet jobber med. I dette åpne webinaret vil vi presentere arbeidet og resultater så langt. Det er flere arbeidsgrupper og studentgrupper som jobber med de ulike problemstillingene og piloterer samt tester prototyper på innbyggere. 

Nå inviterer vi til et åpent seminar med KartAi hvor vi går igjennom problemstillinger og resultater i prosjektet.  

Seminaret er gratis og du vil motta en link hvor du deltar et par dager i forkant. Det vil bli tatt opptak av seminaret som blir sendt ut til de som er påmeldt. 

16. mars kl 0900-1030

Program

  • Innledning: Hvorfor Ai og innbygger?
  • Datareisen fra Ai og innbygger til matrikkelføring
  • Pilotering og prototyping – hva fungerer for ulike innbyggere?

Meld deg på her: https://forms.office.com/r/DWAkxKrfB2