Kick-off studentprosjekter

En fantastisk start på nyåret med kick-off for studentprosjekter i KartAi. Vi samlet 50 personer til arrangementet hvorav 4 studentgrupper og 1 masterstudent som skal skrive oppgave i samarbeid med KartAi-prosjektet nå i vår.

Studentene får veiledning og oppfølging av Kartverket, TietoEvry, Norkart og Kristiansand Kommune. Utrolig bra at alle investerer tid og kompetanse i prosjektet!

TietoEvry holdt innlegg om erfaring med studentprosjekter og kort om arbeidsmetodikk: «Agile with discipline». Kartverket ga en morsom og faglig introduksjon til GeoNorge og datadeling av geografiske datasett i Norge.

Studentgruppene fikk videre jobbet i grupper sammen med veiledere for å bli kjent med faget og problemstillingen – samt legge en plan videre. I tillegg den viktigste oppgaven: Gruppenavn!

Gruppene er:

  1. Ai-jentan: Jobbe med AI-validering av byggetegninger i eByggesøk
  2. Ai-guttan: Jobbe med «ArkivGPT» – oppsummering og rask innsikt i byggesaksarkivet med LLM
  3. Hot & Pink Markdown: Jobbe med produksjon og deling av geografisk treningsdata
  4. GeoGPT-datadeling: Jobbe med cloud-native formater, språkmodeller og søketeknologi for bedre og mer brukervennlig geografisk datadeling
  5. GeoGPT-analyse: Jobbe med utforske LLM og GIS-analyse gjennom eksperimenter

Fantastisk gjeng med studenter og veiledere samlet i Kristiansand – en snøfull torsdag i januar!

KartAi på Techpoint Future

KartAi ble invitert til å holde motivasjonsforedrag for Geografisk Ai og Geomatikk på Techpoint Future i Kristiansand. 220 elever og studenter deltok på foredraget. Deretter avholdt prosjektet interaktiv workshop hvor elevene fikk kjørt KartAi-algoritmene i en brukervennlig Jupyter Notebook. Resultatet ble en helt egen maskinlæringsmodell som var trent opp på data de valgte.

Vellykket lokal kick-off for KartAi

Kan vi skape et internasjonalt kompetansesenter for kunstig intelligens på geografisk informasjon i Agder? KartAi-prosjektet er på god vei!

KartAi har fått tildeling fra Forskningsrådet til et stort innovasjonsprosjekt i offentlig sektor! Prosjektet har større omfang og fokus på effektivisering av byggesaksbehandlingen.

7. juni inviterte vi til lokal kick-off i lokalene til Kartverket. Dagen ble svært vellykket med bredt spekter av fagmiljø representert. Byggesaksbehandlere, AI-eksperter, geodata-eksperter og matrikkel-eksperter. Målet var å dele kunnskap rundt potensial til digitalisering og effektivisering av saksbehandling i en kommune. Det ble åpenbart at potensialet er stort – og at det er en god del hinder på veien. Akkurat slik et tverrfaglig innovasjonsprosjekt skal være!

Utrolig gøy at så mange fra både Kristiansand Kommune, Vennesla Kommune, Lindesnes Kommune, Norkart, KS, Kartverket, TietoEvry, UiA og MIL deltok og bidro med kunnskapsdeling.

KartAi-prosjektet skal jobbe åpent og vil ha et sterkt fokus på involvering av studentmiljøene og relevante fagmiljøer. Samarbeidspartnerne i prosjektet vil bidra med over 15.000 timer innsats i prosjektet. I tillegg vil vi knytte til oss og delfinansiere 2 PhD-studenter og 1 PostDoc hos UiA og legge opp til minst 10-15 masteroppgaver og tilsvarende bacheloroppgaver. Alt med kjerne i Agder!

Automatisk produksjon av treningsdata

Kjempeflinke studenter fra UiA har i sin bacheloroppgave utviklet bibliotek, system og webapp for automatisk bestilling og produksjon av geografisk treningsdata – rett fra «fasit-databasen» i Norge – FKB. De bruker NGIS Open API direkte og integrerer med treningsdatabibliotek i KartAi-prosjektet. Kjempespennende og nyttig! Takk for innsatsen!

Gratulerer til studentene med A på oppgaven!

Prosjektet har vært samarbeid med Kartverket Kristiansand, TietoEvry Kristiansand og Norkart.

Kodebasen ligger åpent på https://github.com/kartAI/NGIS-training-machine-webclient

Rapporten ligger under Rapporter og resultater

KartAi 1.0 Oppsummerings-seminar

9. mai arrangerte vi oppsummeringsseminar for KartAi 1.0. Det markerer slutten på KartAi 1.0 og fortsettelsn i KartAi 2.0! Seminaret var et hybridarrangement med over 120 deltakere totalt!

Tusen takk til alle som har deltatt i prosjektet!

Slides som ble vist finnes under Rapporter og resultater

Pilotering av innbyggerdialog i Kristiansand

KartAi-prosjektet er i gang med å pilotere innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Prosjektet inviterer et utvalg innbyggere til å delta og gjennomføre piloten på sine eiendommer og bygninger.

Datasett i piloten er en kombinasjon av data fra Ai-algoritmer og fiktive kontrolldata. Selve piloten er utviklet direkte på Kristiansand Kommune sin MinSide-plattform – men kun åpnet for de innbyggere som er med i piloten.

Piloten gjennomføres som et ledd i forskningsprosjektet KartAi. Ingen data, resultater eller tilbakemeldinger vil derfor ikke bli brukt i kommunal saksbehandling eller endre matrikkelen eller kartgrunnlaget.

Med piloten vil vi demonstrere både teknisk og ikke-teknisk mulighetene med en heldigital innbyggerdialog med konkrete tilbakemeldinger på sine kart og matrikkel-data.

Veiledning og informasjon til testkandidater

Alle testkandidater har fått tilsendt et invitasjonsbrev via DigiPost/SvarUt. Det fullstendige brevet kan du lese her:

De som har samtykket til å delta i piloten har fått ytterligere beskrivelse av oppgaven. Under er en kort veiledning for å logge inn:

Logg inn på Kristiansand Kommune sin MinSide: https://minside.kristiansand.kommune.no/

Velg deg selv (privatperson) hvis du får valget under «Hvem vil du representere»

Det vil da dukke opp en informasjonsboks om KartAi-prosjektet. Trykk på «Se hvilken eiendom det er funnet endringer på» for å starte oppgaven.

Husk å lagre og sende inn skjemaene som er i dialogen. Du har totalt 30 minutter til å fullføre hele dialogen.

KartAi presentert på Gi-Norden

KartAi ble presentert under konferansen Nordic webinar on Artificial Intelligence in relation geodata med over 150 tilhørere.

02.35: On the use of geospatial AI in Norway. Alexander Nossum, Norkart, Norway.
Norway has a long tradition in public-public and private-public collaboration resulting in massive amounts of high detailed aerial photos with often year-to-year updates and centimeter resolution. Combined with national standards on map data and rich cadastre models this serves as a perfect point of departure for innovative use of novel AI methods. Alexander holds a ph.d. in geomatics, has over ten years experience working in the intersection between private-public collaboration and innovation in one of Norway’s largest geospatial IT companies, Norkart. In this presentation he will highlight the “KartAi ecosystem of projects” as well as other relevant geospatial AI projects from both the public, the private and the R&D sector. The KartAi ecosystem of projects revolves around the idea of harvesting the potential of AI on aerial photos combined with citizen participation in order to more efficiently and in an automated way to obtain an accurate cadastre and map data representation of the built environment.

KartAi på FOSS4G – Firenze

For noen scener vi presenterer KartAi på! 🥳 Alexander Nossum presenterte KartAi i Firenze på verdens største konferanse for geografisk IT og open source, FOSS4G 💻 🌏 800 deltakere og mange tilhørere og interesserte i innlegget om KartAi! 🚀

Det rykker i en Sørlending å stå på en internasjonal scene og si at vi, Norge, har verdens beste datafundament for Ai. Men det har vi og det er vi stolte av 🥇 🙌